Min Ghesellen

Gemengd koor te Nieuwkoop, sinds 14-1-2000

Agenda 2019

10 Jan   20.00 uur Gelegenheid om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen
             20.30 uur tot 22.00 uur repetitie
21 feb 20.00 uur Jaarvergadering

18 apr Witte donderdag

27 apr- 4 mei Mei vakantie, geen repetitie

11 mei Asperge maaltijd

30 mei Hemelvaartsdag, geen repetitie

20 jul   Start zomervakantie geen repetitie

29 aug Grote Schrans

05 sep Eerste repetitie na de zomervakantie

16 sep Startdienst

13 okt 14.30 uur Concert in de Gereformeerde kerk te Nieuwkoop

19-27 okt Herfstvakantie wel repetitie

19 dec 20.00 uur Kerst op komst voor donateurs en familie

22 dec 15.30 uur Kerst op komst

28 dec t/m 3 jan 2020 Kerstvakantie, geen repetitie

9 jan 2020 Start koor